Instalacje odnawialnych źródeł energii

Instalacja fotowoltaiczna – Prąd dzięki słońcu

Wraz z rozprzestrzenianiem się systemów energii ze źródeł odnawialnych rośnie także gotowość odbiorców i użytkowników końcowych do samodzielnej produkcji prądu. Wydajna instalacja fotowoltaiczna daje dzisiaj możliwość zyskownego wykorzystania darmowej energii słonecznej. Poprzez instalację modułów fotowoltaicznych sygnalizujesz odpowiedzialne działanie na rzecz środowiska i masz swój aktywny wkład w ochronę klimatu, zmniejszając emisje CO2.

W obliczu stale rosnących kosztów energii instalacja fotowoltaiczna przyczynia się do oszczędności i ograniczenia zależności od dostawców energii. Samodzielnie wyprodukowany prąd może być wykorzystywany na potrzeby własne, ale także może zasilać publiczną sieć elektryczną. Dzięki ustawowym stawkom za przekazany prąd lub oszczędnościom na własnym zużyciu inwestycja zwraca się już po kilku latach. W każdym przypadku wiąże się z tym wzrost wartości nieruchomości.

Technologia fotowoltaiczna firmy Viessmann oferuje doskonale dopasowane do siebie komponenty, obejmujące moduły fotowoltaiczne, przemienniki częstotliwości i systemy montażowe, jak również systemy akumulacji energii elektrycznej i pompy ciepła do wykorzystywania energii własnej.

Wysokie wymagania jakościowe wobec modułów fotowoltaicznych gwarantują ekonomiczność i długotrwałość. Kompleksowe usługi, od planowania i projektowania, poprzez dostawę, aż po serwisowanie przez kompetentnych specjalistów z firmy Viessmann stanowią dopełnienie oferty technologii fotowoltaicznej.

171 komentarzy

  1. Pingback
  2. Pingback
  3. Pingback
  4. Pingback
  5. Pingback
  6. Pingback

Kapex Sp. z o.o.

ul. Przewóz 49, 30-721 Kraków

(12) 292 17 77

info@kapex.com.pl